Náplň kurzu a rozvrh


Tento kurz si klade za cíl poskytnout komplexní znalosti a zkušenosti z praxe jógy buď pro váš vlastní seberozvoj nebo pro budoucí výuku jógy (po certifikaci). 

Školení vytvoří prostor pro nové zdravé návyky a předělá váš každodenní život pro větší pohodu.


Co se naučíte?

.

 • základní, středně pokročilé a pokročilé jógové ásány s modifikacemi a funkčním alignmentem, (zapojení energetických center v těle - bandhy, využívání pomůcek)
 • lekce jsou zaměřené na předklony, kyčle, páteř, rotační pozice, úklony, záklony, pozice ve stoji, pozice v sedě a v leže, rovnovážné  pozice ve stoji, rovnovážné pozice na rukou a inverzní pozice
 • jak propojit pozice dohromady tak, aby poskytovaly logické a kreativní sekvence a připravily tělo na pokročilé ásány
 • lekce Hatha, Ashtanga a Vinyása jógy – různé styly jógy, k prozkoumání tempa, pořadí pozic a dalších aspektů. Tradiční Hatha a Ashtanga jóga jsou vyučovány jako zdroj inspirace pro pochopení sekvencování u Vinyása jógy, což je konečný systém, ze kterého studenti absolvují zkoušku
 • přesné navádění do pozic, tak aby pozornost praktikujícího byla směrem k vlastnímu tělu a lektor mohl vyučovat hlasem bez nutnosti demonstrování pozic
 • funkční anatomie a její využití pro bezpečnou vlastní praxi i  výuku, práce s dysbalancemi těla, prevence úrazů
 • poznání potenciálu dechu prostřednictvím pravidelné praxe dechových technik a pochopení jejich vlivu na naší fyziologii
 • prozkoumání potenciálu mysli prostřednictvím praktikování různých meditačních technik
 • Patandžaliho Jóga sútry, Bhagavadgíta, Védánta, Hathajóga pradipika, Tantrická neduální jóga a praktické zapojení filozofického učení do každodenního života
 • energetické centra - Čakry, nižší stavy mysli - Kleshas - překážky, které zabraňují žít život v naplnění, ​ Mudry a Mantrování
 • jak vyučovat lekci všech úrovní pomocí krama (fáze ásan) a pro specifické skupiny klientů
 • jak vytvářet prostředí, které podporuje růst a pohodu pro vaše studenty, práce s hlasem a zlepšení komunikačních a vůdčích schopností
 • poskytnutí první pomoci
 • principy a etika výuky jógy
 • jak vybudovat portfolio svých studentů a předávat zkušenosti z jógy dále

Program

Denní cvičení jógy - ásana, pránájáma a meditace

Teoretické přednášky a praktické workshopy

Přednášky z anatomie, fyziologie a biomechaniky jógy (20 hodin online)

Přednášky o historii a filozofii jógy (20 hodin online)

Metodika výuky, posloupnost v lekcích a profesní rozvoj učitele

Asana Lab, kde studenti praktikují učení

Studium u 3 mezinárodních a zkušených učitelů (profesní kvalifikace, E-RYT 500, E-RYT 200)

Tradiční učení v kombinaci s novými moderními poznatky a důkazy

Jedinečná kombinace znalostí a zkušeností pro lepší zapamatování si vyučované látky

Certifikát o absolvování a po úspěšném složení zkoušky získání Osvědčení Profesní kvalifikace, případně certifikát RYT200, který splňuje standardy Yoga Alliance

Vytvoření komunity jógy pro další studium, podporu a rozvoj po ukončení školení

Zkušenosti s výukou sekvence, pránájámy a meditace pro ostatní účastníky TT

Ubytování s plnou penzí na 20 dní

Domácí kuchyně, chutná organická vegetariánská jídla připravena s láskou


Denní rozvrh

07:30 - 09:00 Vinyasa flow, Hatha jóga, Asthanga jóga
9:00 - 10:00 Pránájáma a meditace
10:00 - 11:00 Snídaně a relax
11:00 - 13:30 Přednáška
13:30 - 16:00 Přestávka na oběd a samostudium
16:00 - 18:00 Přednáška nebo workshop
18:00 - 19:30 Asana Lab
20:00 - 21:00 Večeře

V den příjezdu je úvodní ceremoniál a v den odjezdu závěrečný ceremoniál (vezměte si prosím s sebou bílé oblečení na tyto události). Na místo tréninku se prosím dostavte nejpozději do 16:00 hodin první den a odjezd po 11:00 hodině poslední den.

Fotogalerie